100-tukas

 

 

Prisegti dokumentai:

Mokinių tarybos veiklos planas
Mokinių skatinimo tvarka
Uniformos dėvėjimo taisyklės

 

Ugdymo proceso organizavimas

 Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

Mišri priešmokyklinė grupė 09-01 05-31 32
1-4 09-01 05-31 34
5-IIIg 09-01 06-15 36
IVg 09-01 05-25 33

Vidurinio ugdymo programas skirstomas trimestrais:

Pusmečiai/klasė

1-4 5-11

12

I pusmetis 09-01 – 01-19 09-01 – 01-19 09-01 – 01-19
II pusmetis 01-22 – 05-31 01-22 – 06-15 01-22 – 05-25

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03 2018-04-06
Vasaros priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių

Vasaros 5-IIIg klasių

2018-06-01

 

2018-06-18

2018-08-31

 

2018-08-31

Papildomos atostogos priešmokyklinio ugdymo grupei

2018-01-04

2018-04-09

2018-01-10

2018-04-13