Ugdymo karjeros  konsultavimas

Ugdymo karjeros koordinatorius – bibliotekininkė Laura Grodeckienė

Teikiamos paslaugos:

– Suteikiama informacija apie profesijų įvairovę ir gausą, esančias valstybines ir nevalstybines mokymosi įstaigas, ugdymo sistemą ir švietimo reformą, galimybes susirasti reikiamą informaciją internete.
– Galima susipažinti su  sukaupta spausdintine medžiaga apie įvairaus lygio mokymosi įstaigas, apie galimybes renkantis profesiją, atlikti įvairiausių testų, susijusių su profesijos pasirinkimu.
-Galimos individualios konsultacijos.


Tikslas:

1.Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

2. Padėti mokiniams išsiaiškinti ir pasirinkti būsimos profesinės karjeros tikslus.

3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis.

 Uždaviniai:

1.Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.

2.Padėti mokiniams rasti ir, kad efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.

3.Siekti, kad remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus.

4.Teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.


Esi 9-12-okas  ir  „ant nosies“ egzaminai? Tai pasiūlymas, Tau – šiuo metu mokykloje vyksta ugdymo karjeros  orientavimo konsultavimas, kurio metu Tu galėsi:

  • Atlikti profesinio orientavimo testą ir individualiai aptarti jo rezultatus:
  • Sužinoti, kas svarbu priimant sprendimus;
  • Daugiau sužinoti apie dominančias specialybes;
  • Užduoti klausimus, apie tai, kas tave neramina egzaminų belaukiant.

Vilkyškių Johaneso  Bobrovskio gimnazijos ugdymo karjeros konsultavimo centras   įsikūręs 2-ame mokyklos aukšte, bibliotekos patalpose.

Būk aktyvus kurdamas savo ateitį!!!


Prisegti dokumentai:

Ugdymo karjerai programa