Ugdymo karjerai koordinatorius – bibliotekininkė Laura Grodeckienė

Tikslas:

1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi
krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę
aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
2. Padėti mokiniams išsiaiškinti ir pasirinkti būsimos profesinės karjeros tikslus.
3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis.

 Uždaviniai:

1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir
socialinių vaidmenų įvairovę.
2. Padėti mokiniams rasti ir, kad efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi
visą gyvenimą galimybėmis.
3. Siekti, kad remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros
sprendimus.
4. Teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.

Mokinių apsisprendimui organizuojami:

1. Ekskursijos į mokymosi ir darbo vietas.
2. Susitikimai su įvairių švietimo įstaigų atstovais.
3. Pokalbiai apie profesijas, poreikius, reikalavimus.
4. Informacinių stendų apie profesijas rengimas.
5. Susitikimai, disputai su įvairių profesijų žmonėmis.

Vilkyškių Johaneso  Bobrovskio gimnazijos ugdymo karjeros konsultavimo centras   įsikūręs 2-ame mokyklos aukšte, bibliotekos patalpose.

Būk aktyvus kurdamas savo ateitį!!!


Prisegti dokumentai:

Ugdymo karjerai koordinatoriaus veiklos programa 2018-2019 m.m.