Mokyklos veiklos prioritetas:

,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“

            /Johanesas Bobrovskis/

 

        Tikslas: įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos kaip nuolat besimokančios bendruomenės tobulinimą.

Prisegtas dokumentas: Metinis veiklos planas