Metodinės veiklos PRIORITETAS :  „ŽMOGUS NĖRA ARITMETINIS VIDURKIS“ (J. Bobrovskis).

TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI:

1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą.

2. Tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją siekiant gerinti pamokos kokybę ir mokymosi pažangą.

3. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaida.

 

Metodinės tarybos nariai:

Ligita Kazlauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė.

Donata Šaulytė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė. 

Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė. 

Rita Valiukienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė

Jūratė Kriaučiūnienė – Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė. 

Aida Šimkaitienė – mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuratorė.