TIKSLAS: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI:

  1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą.
  2. Nuosekliai gerinti ugdymo kokybę bendradarbiaujant: individualizuojant ir diferencijuojant, personalizuojant ir integruojant ugdymo procesą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius
  3. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą kuriant netradicines ugdymo (si) erdves.
  4. Dalintis gerąja patirtimi.

Metodinės tarybos nariai:

Ligita Kazlauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė.

Donata Šaulytė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė. 

Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė. 

Rita Valiukienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė

Jūratė Kriaučiūnienė – Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė. 

Aida Šimkaitienė – mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuratorė.

Metodinės tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Gimnazijos metodinės veiklos svetainė „Debesų klasė“