Mokytojų dalykininkų metodinė grupė 2013/2014 m.m.

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Darbo stažas Pareigos metodinėje grupėje
1 Andrijaitienė Vyda Matematika atestuota mokytoja 33 narė
2 Arnašienė Nijolė Rusų kalba vyr. mokytoja 34 narė
3 Auštrienė Rima Etika, matematika, žmogaus sauga
direktoriaus pava¬duo-toja ugdymui, mokytoja 31 narė
4 Baltrušaitienė Danutė Kūno kultūra, šokis mokytoja 13 narė
5 Gargasas Vaidas Informacinės technologijos, ekonomika mokytojas 15 narys
6 Gečienė Marytė Gamta, biologija metodininkė 31 pirmininkė
7 Jončienė Sonata Istorija, geografija Vyr. mokytoja 20 narė
8 Jurkšaitienė Edita Technologijos, dailė, etika vyr. mokytoja 20 narė
9 Jurkus Šarūnas Technologijos mokytojas 5 narys
10 Kazlauskienė Ligita Anglų kalba Vyr. mokytoja 18 narė
11 Matevičiūtė Indrė Lietuvių k. mokytoja 5 narė
12 Mišeikienė Alma Muzika, tikyba vyr. mokytoja 36 narė
13 Mišeikis Leonas Kūno kultūra Direktorius, metodininkas 41 narys
14 Motėkaitienė Virginija Chemija atestuota mokytoja 9 narė
15 Navickienė Rima Lietuvių kalba vyr. mokytoja 22 narė
16 Povilaitienė Alma Matematika vyr. mokytoja 36 narė
17 Povilaitienė Vida Anglų kalba Vyr. mokytoja 16 narė
18 Skvirbienė Loreta Vokiečių kalba Vyr. mokytoja 16 narė
19 Stankuvienė Vidutė Geografija Vyr. mokytoja 34 narė
20 Stankus Petras Fizika Vyr. mokytojas 31 narys
21 Šaulytė Donata Anglų kalba metodininkė 9 narė
22 Taliatienė Irena Matematika,
dailė, fotografija Vyr. mokytoja
Metodininkė 36 narė