Mokykloje vykdomos veiklos rūšys

 • vidurinis ugdymas;
 • pagrindinis ugdymas;
 • pradinis ugdymas;
 • priešmokyklinis ugdymas;
 • ikimokyklinis ugdymas.

Išduodami Švietimo ir mokslo ministro patvirtino pavyzdžio pažymėjimai

 • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pažymėjimas;
 • brandos atestatas;
 • brandos atestatas su pagyrimu;
 • brandos atestato priedas.