Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais:

Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga

Klasė

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-5

2016-09-01

2017-05-31

32

6-11

12

2016-09-01

2016-09-01

2017-06-04

2017-05-26

34

33

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

I pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.;

II pusmetis: 2017 m. sausio 23 d. – iki mokslo metų pabaigos.

Mokinių atostogų laikas:

Rudens atostogos 2016-10-31–2016-11-04;

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2016-12-27–2017-01-06;

Žiemos atostogos 2017-02-17–2017-02-17;

Pavasario (Velykų) atostogos 2017-04-10–2017-04-14;

Vasaros atostogos 2017-06-05–2017-08-31.

1-5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos 10 mokymosi dienų papildomos atostogos.

Papildomos atostogos 1- 5 klasių mokiniams:

2017-02-13 – 2017-02-17;

2017-03-10 – 2017-03-10;

2017-04-03 – 2017-04-07.

**10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.