Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2018-2020 metams

Prisegtas dokumentas:

Planas

Naujosios vidaus tvarkos taisyklės

Prisegtas dokumentas:
Taisyklės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir nuostatų priedai

Nuostatus ir nuostatų priedus rasite ŠMM svetainėje:

Nuostatai

PEDAGOGINĖS PAGALBOS SU PATIRTIES NETURINČIAIS MOKYTOJAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KITI DOKUMENTAI