Veiklos filosofija

„Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“ (Johanesas Bobrovskis)

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Diskusija „45 min.“

Norėdami atkreipti visuomenės, mokinių ir mokytojų dėmesį į tai, kokios pamokos vyksta mokyklose ir apie kokias svajojama, Lietuvos mokinių parlamento (LMP) nariai 2015-11-26 Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje suorganizavo mokinių ir mokytojų diskusiją „45 min.“. Mūsų gimnazijos komandą sudarė:  Agnė S. (IVg.kl.), Alvita B. (IIg.kl.), Ema G. (Ig.kl.), mokytoja Sonata ir bibliotekininkė Laura. Diskusijoje buvo aptartos tokios problemos: pamokos nėra įtraukiančios, per daug informacijos išdėstoma kaip teorija, mokytojo ir mokinio vaidmuo pamokoje, vadovėlis tai – Biblija ir kitos. Drauge ieškojome problemų sprendimo būdų, dalinomės savo nuomonėmis ir patirtimi.

,,Mes prieš AIDS“

Šių metų lapkričio 26 dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko konkursas ,,Mes prieš AIDS“. Konkursą pradėjo, ir sveikinimo žodį tarė organizatorė Marytė Gečienė. Konkurse žiniomis dalinosi, ir vieni kitus pranoko I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Klasėms atstovavo penki komandos nariai, kurie turėjo paruošę namų darbus, tai prisistatymas ir fotografija atspindinti konkurso temą. Geriausiais pripažintas lg ir IVg klasės prisistatymas, iškovoti pirmi du taškai, kitos komandos gavo po vieną tašką. Buvo įdomu stebėti, negalėjome nesidžiaugti gimnazistų išmanumu, mokėjimu pateikti aktualią temą per žaidimą, šokį. Toliau sekė 15 klausimų, kurie buvo rodomi ekrane. Komandos atsakė raštu, komisija skaičiavo, po to teisingas atsakymas buvo parodomas ekrane. Visi galėjo pasitikrinti savo žinias. Ant sienos kabojo rezultatų lentelė kurioje asistentai, už teisingą atsakymą priklijuodavo žalią lapelį, už neteisingą atsakymą, komanda gaudavo po raudoną lapelį. Paskutinė užduotis buvo, iš anksto padarytos, ir atsiustos rengėjams, nuotraukos aktualia ,,Mes prieš AIDS“ tema. Nuotraukas vertino gimnazijos fotografų būrelio vadovė, mokytoja Irena Taletienė. Darbai buvo profesionaliai apibudinti, pasakyta kas gerai, kas taisytina, įvertino kas taikliausiai įvykdė užduotį. Nors visi darbai labai skirtingi, įdomūs, šioje užduotyje geriausiai įvertinta III g. klasė. Konkursas baigėsi rezultatų suvedimu. Pirmą vietą, surinkusi 15 balų, laimėjo Ig. klasės komanda. Antrą vietą surinkę po 14 balų laimėjo IIIg. Ir IVg. klasės. Treti liko IIg. klasės mokiniai. Padėkos žodį konkurso dalyviams tarė gimnazijos direktorė Rima Auštrienė. Manome, kad tokie renginiai turėtų būti atviri visai gimnazijos bendruomenei, būtų puiki edukacinė priemonė skleisti žinias kovai prieš AIDS. Nusiminusių nebuvo, visi komandų dalyviai buvo apdovanoti Šilutės Visuomenės sveikatos biuro Direktorės Virginijos Vaivadaitės įsteigtais diplomais ir asmeninėmis dovanėlėmis. Padėka ir asmenine dovanėle apdovanota ir konkurso organizatorė Marytė Gečienė. Gimnazijos administracija ir renginio organizatoriai dėkoja Šilutės visuomenės sveikatos biuro specialistėms ir direktorei Virginijai Vaivadaitei už mūsų darbo įvertinimą.

Viktorina „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“

2015  m. gruodžio 2 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre jau vienuoliktą kartą vyko Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“ viktorina. Pirmą kartą joje dalyvavo mūsų gimnazija, kadangi praėjusiais mokslo metais laimėjo I vietą viktorinoje „Laivu – Nemunu po Mažosios Lietuvos istoriją“,  vykusioje Pagėgių savivaldybėje. 8, Ig – IIg klasių mokinių komanda stropiai ruošėsi iš anksto – sėmėsi žinių apie Mažosios Lietuvos regiono istoriją, kultūrą, kulinarinį paveldą, folklorą. Komanda pelnė diplomą už geriausią ir įdomiausią namų darbą, mokinius ypač pradžiugino saldus prizas. Visos dalyvavusios komandos – apdovanotos pažintine ekskursija po Klaipėdos kraštą.

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:50 – 14:35

Mokiniai namo vežami 13 ir 15 val.

© Visos teisės saugomos. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.