Veiklos filosofija

„Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“ (Johanesas Bobrovskis)

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Tarptautinė mokytojų diena

mokyt

Akcija „Laimingas vanduo“

„Laimingas vanduo“ – tai projektas, skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai – vandeniui ir žemei, atkurti artimą ryšį ir žinojimą, kadaise savaime suprantamą, jog žemė gyva ir vanduo gyvas. Daugiau – jis mūsų gyvybės pagrindas. Apvalius vandens telkinių pakrantes, išreiškiame dėkingumą vandeniui.
Klasės valandėlės metu Ig klasės mokiniai noriai dalyvavo šioje akcijoje.

Akcija „Apkabinkime Žemę“

Mūsų mokykla prisijungė prie socialinio projekto taikai ir vienybei Žemėje ,,Apkabinkime Žemę“. Akcijos „Apkabinkime Žemę“ esmė – paprastu veiksmu išreikšti pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį ir meilę Žemei. Paprastai mes sustojame ratu, paduodame vienas kitam ranką ir tuo paprastu veiksmu apkabiname Žemę, palinkėdami jai visa ko geriausio, o kartu palinkėdami vienas kitam gerovės, meilės, doros, supratingumo ir t.t. Įsiūbuojame Žemėje taiką, meilę, dorą…
Rugsėjo 22 d. šioje akcijoje dalyvavo apie 135 mūsų gimnazijos bendruomenės narius.

Padėkos

„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS
GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“


Padėka


Padėka


Padėka

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:45 – 14:30

Mokiniai namo vežami:

Pirmadienį - ketvirtadienį: 13:00 val. ir 15:00 val.

Penktadienį: 13:00 val. ir 14:40 val.