Veiklos prioritetas

„Klasė, pamoka be sienų!“

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Ugdymo(si) diena „Sėkmės traukinys 2018“

Ugdymo(si) sodelių atidarymas

2017/2018 m.m. mokykla vykdė projektą „Žaliųjų ugdymosi aplinkų kūrimas“. Projekto rezultatas – mokyklos kieme sukurta 11 ugdymosi sodelių: Raganos sodelyje mokomasi apie vaistinius augalus, alpių kalnų sodelyje mokiniai susipažįsta su augalų prisitaikymais taupyti vandenį, geografijos aikštelėje mokosi nustatyti pasaulio šalis, muzikos sodelyje gali kurti muziką, eidami pojūčių takeliu gali masažuoti pėdas, augalų istorijos sodelyje galima pažinti visų grupių augalus, net seniausius, gyvenusius dinozaurų laikais, meteorologinėje stotelėje mokosi nustatyti oro drėgmę pagal gamtinius indikatorius, Johaneso Bobrovskio pievelėje susipažįsta su pievų augalais, iš raidžių akmens plytelėse gali dėlioti anglų kalbos žodžius, vabzdžių viešbutyje stebėti ten apsigyvenusius nariuotakojus, istorijos sodelyje mokytis apie Lietuvos istorijos svarbiausius momentus. Ir visa tai gali daryti kitoje erdvėje, ne klasėse.


Seniūnas linkėjo visiems saugios vasaros bei sveikino jaunuolius su 18 gimtadieniu.

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:50 – 14:35

Mokiniai namo vežami 13 ir 15 val.

© Visos teisės saugomos. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.