Veiklos prioritetas

„Klasė, pamoka be sienų!“

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Prisiekė Jaunieji šauliai

Lapkričio 23-iąją minint Lietuvos kariuomenės dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir prisiekė 13 jaunųjų šaulių. Jauniesiems šauliams Vilkyškiuose vadovauja mokytoja metodininkė Ligita Kazlauskienė.
„Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu būti ištikimas Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę“, – tvirtai skambėjo jaunųjų šaulių pasižadėjimas. Duodami jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą, šauliai taip pat prisiekė laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas.
Pasižadėjimo ceremonijai vadovavo dimisijos viršila Gintautas Dulaitis. Jaunuosius šaulius pasveikino ir jaunojo šaulio pažymėjimus bei atminimo dovanėles įteikė LDK Kęstučio šaulių 7-oios rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis Bauža, palinkėjęs jauniesiems šauliams ištikimai tarnauti tėvynei Lietuvai.. Iškilmingoje ceremonijoje taip pat dalyvavo svečiai vyresnysis seržantas Zigmas Dangėlas ir atsargos leitenantas Marius Jazukevičius, gimnazijos bendruomenė.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Lapkričio 13-19 dienomis Vilkyškių Johaneso Bobrovskio  gimnazija įsiliejo į tarptautinį šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektą. Projekte dalyvavo 2253 gimnazijos, bibliotekos ir mokyklos iš 13 šalių. Mūsų gimnaziją atstovavo 167 dalyviai (158 mokiniai ir 9 mokytojai). Šių metų skaitymų tema – salos. Netradicinės pamokos – skaitymai vaikams ir jaunimui vyko auštant. Pirmieji bibliotekoje iškilusias salas ir piratų lobio paieškas išbandė pirmokai su mokytoja Jūrate. Bibliotekoje atsiradusios salos ir švyturiai suviliojo priešmokyklinio ugdymo klasę su mokytoja Deimante bei penktokus su mokytoja Rima. Ikimokyklinio ugdymo grupė su mokytoja Ramune salą su švyturiu atrado savo grupėje, mokytoja Asta su dešimtokais – gimnazijos muziejuje, antrokai su mokytoja Ligita, trečiokai su mokytoja Rita bei ketvirtokai su mokytoja Egidija skaitymo pamokas vedė savo klasėse, šeštokai ir IIIg klasės mokiniai su mokytoja Rima Šiaurės salų ieškojo žemėlapiuose lietuvių kalbos kabinete. Skaitydami suomių rašytojų kūrinius, visi dalyviai susipažino su šiaurės šalių salomis, įvairiomis istorijomis, pažino naujų rašytojų, patyrė naujų nuotykių. Bibliotekininkė Laura Grodeckienė.

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 11:05 – 11:50
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:50 – 14:35

© Visos teisės saugomos. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.