Veiklos filosofija

„Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“ (Johanesas Bobrovskis)

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Dainoj mes išliksim gyvi

2017-11-23 Lietuvos kariuomenės dienos proga Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko moksleivių dainų popietė „Dainoj mes išliksim gyvi“, kurią organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Jurbarko filialas. Į gražų renginį buvo pakviestos dalyvauti ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos gimnazistės Ema Grodeckaitė ir Eglė Bladytė.  Merginos svečiams iš  Jurbarko miesto bei rajono dovanojo dvi dainas: „Rudens naktis sustojo“ ir „Žalias paukštis“, kurios tekstą parašė Johanesas Bobrovskis.  Gausūs aplodismentai po pasirodymo įrodė, kad merginos pasirodė puikai ir savo nuoširdžiomis dainomis papuošė šventę. Duetą dainų popietei ruošė muzikos mokytoja Kristina Martinaitytė-Glinskienė. Tuo pačiu šio renginio metu LPKTS pagerbė ir tris šaulius. LPKTS dėkojo LDK Kęstučio apygardos Jurbarko rajono P. Paulaičio 701 šaulių kuopos būrio šauliui Vidmantui Geniui už patriotinę veiklą, partizanų atminimo įamžinimą bei apdovanojo jį 2-ojo laipsnio LPKTS medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“. Padėka ir 3-iojo laipsnio LPKTS medaliais „Už nuopelnus Lietuvai“ pagerbti ir P. Paulaičio 701 šaulių kuopos būrio vadas Stasys Kliukas bei Jonas Kvietkus. Po renginio visus dalyvius šauliai vaišino kareiviška koše.

Prisiekė Jaunieji šauliai

Lapkričio 23-iąją minint Lietuvos kariuomenės dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir prisiekė 13 jaunųjų šaulių. Jauniesiems šauliams Vilkyškiuose vadovauja mokytoja metodininkė Ligita Kazlauskienė.
„Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu būti ištikimas Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę“, – tvirtai skambėjo jaunųjų šaulių pasižadėjimas. Duodami jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą, šauliai taip pat prisiekė laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas.
Pasižadėjimo ceremonijai vadovavo dimisijos viršila Gintautas Dulaitis. Jaunuosius šaulius pasveikino ir jaunojo šaulio pažymėjimus bei atminimo dovanėles įteikė LDK Kęstučio šaulių 7-oios rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis Bauža, palinkėjęs jauniesiems šauliams ištikimai tarnauti tėvynei Lietuvai.. Iškilmingoje ceremonijoje taip pat dalyvavo svečiai vyresnysis seržantas Zigmas Dangėlas ir atsargos leitenantas Marius Jazukevičius, gimnazijos bendruomenė.

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:45 – 14:30

Mokiniai namo vežami:

Pirmadienį – ketvirtadienį: 13:00 val. ir 15:00 val.

Penktadienį: 13:00 val. ir 14:40 val.

© Visos teisės saugomos. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.