PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PROGRAMŲ PASIŪLA 2013-2014 M.M