Mokynių taryba

Mes – taryba mokinių,
Rengiam švenčių įvairių.
Mes per pertrauką susėdę
Naujai šventei ruoštis ėmėm.

Turim tikslą vieną –
Padaryti smagią dieną.
Už tai dėkoti mums nereikia,
Mūsų pareiga – daug ką nuveikti!

1. Kamilė Majoravičiūtė 7 kl.
2. Valentinas Antanaitis 7 kl.
3. Aivelijus Poška 8 kl.
4. Akvilė Bardauskaitė 8 kl.
5. Gustė Kliunkaitė I g. kl.
6. Žymantas Šlajus Ig. kl.
7. Ema Grodeckaitė II g. kl.
8. Eglė Bladytė II g. kl.
9. Justina Šimtininkaitė II g. kl.
10. Alvita Bajorinaitė III g. kl. Pirmininkė
11. Arnas Jurkevičius III g. kl.
12. Eimantė Gečaitė III g. kl. Pavaduotoja
13. Eva Karklelytė III g. kl. Sekretorė
14. Ramūnas Šimkus IV g. kl.
15. Judita Milašauskaitė IV g. kl.
16. Gabija Masionytė IVg. kl.

Mokinių tarybos koordinatorė:
Soc. pedagogė Rasa Šlajienė
Mokinių tarybos planas 2016-2017 m.m.