Mokynių taryba

Mes – taryba mokinių,
Rengiam švenčių įvairių.
Mes per pertrauką susėdę
Naujai šventei ruoštis ėmėm.

Turim tikslą vieną –
Padaryti smagią dieną.
Už tai dėkoti mums nereikia,
Mūsų pareiga – daug ką nuveikti!

Eil.Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Pareigos
1. Lukas Gudaitis 7 Narys
2. Eva Grodeckaitė 7 Narė
3. Evelina Rukšnaitytė 8 Narė
4. Gustas Jasūdas 8 Narys
5. Aivelijus Poška I g. Narys
6. Akvilė Bardauskaitė I g. Narė
7. Gustė Kliunkaitė II g. Narė
8. Žymantas Šlajus II g. Narys
9. Ema Grodeckaitė III g. Narė
10. Eglė Bladytė III g. Narė
11. Justina Šimtininkaitė III g. Narė
12. Alvita Bajorinaitė IV g. Pirmininkė
13. Eimantė Gečaitė IV g. Pavaduotoja
14. Eva Karklelytė IV g. Sekretorė

Mokinių tarybos koordinatorė:
Soc. pedagogė Rasa Šlajienė
Mokinių tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m.