DARBO LAIKAS

 • Pirmadienis
 • 7.45 – 15.00
 • Antradienis
 • 7.45 – 15.00
 • Trečiadienis
 • 7.45 – 15.00
 • Ketvirtadienis
 • 7.45 – 15.00
 • Penktadienis
 • 7.45 – 14.00
Specialiojo pedagogo-logopedo funkcijos
 • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus bei juos šalina grupėse, pogrupiuose ar individualiai.

 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.