STRATEGINIS TIKSLAS:  Tobulinti pažangos  ir pasiekimų vertinimo  sistemą, puoselėti gimnazijos kultūrą, stiprinti veiksmingą strateginį valdymą, užtikrinti ugdymo kokybę.

Prisegtas dokumentas: Strateginis planas 2016-2020