2017-2018 mokslo metų renginių planas

PATVIRTINTA:

Gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 4 d.

įsakymu Nr. V – 176

 

Eil.

Nr.

                     RENGINIO PAVADINIMAS       DATA        ATSAKINGAS
  1. Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių šventė 2017-09-01 Direktorius,

pavaduotoja ugdymui

  2. Kalbų diena ,,Atverk kalbų LA”gaminą” 2017-09 -26 Kalbų mokytojai
  3. Mokytojų diena  „Ar patraukli pedagogo profesija?“ 2017-10-05 Rima Navickienė,  Aida Šimkaitienė
  4. Akcija „Uždek žvakelę ant užmiršto kapo…“ 2017-10-27 Airida Čiužauskaitė

Rasa Šlajienė

  5. Helouvino vakaras 2017-10-27 Rasa Šaljienė, mokinių taryba
  6. AIDS dienai skirta popietė ,,Sveika širdis“ 2017-11-17 Marytė Gečienė, Teresė Lydekaitienė
  7. ,,Medijų mėnuo“ 2017-11 mėn.

 

Klasių vadovai, pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatoriai
  8. Ugdymosi diena ,,Kūrybinės dirbtuvės“ 2017-12-08 Gimnazijos įvaizdžio kūrimo grupė, pavaduotoja ugdymui
9. Kalėdinis karnavalas 2017-12-22 Pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai
10. Sausio 13 – osios paminėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ 2018-01-12 Sonata Jončienė
11. Ugdymosi diena ,,Karjeros planavimas“ 2018-01-19 Klasių vadovų metodinė grupė, pavaduotoja ugdymui, bibliotekininkė
12. Ugdymosi diena ,, Vasario 16-oji – Lietuvos šimtmetis“ 2018- 02-15 Pavaduotoja ugdymui, mokytojų dalykininkų metodinė grupė
13. Šimtadienis 2018- 02-23 Rima Navickienė, Edita Jurkšaitienė
14. Ugdymosi diena ,,Žemės diena“ 2018-03-23 Pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių metodinė grupė
15. Ugdymosi diena ,,Johaneso Bobrovskio studija“ 2018-04-06 Gimnazijos įvaizdžio kūrimo darbo grupė, pavaduotoja ugdymui
16. Akcija „Darom“. 2018-04-20 Rasa Šlajienė, mokinių taryba
17. Pirmokų abėcėlės šventė 2018-04-27 Jūratė Lalaitė
18. Ugdymosi diena ,,Knygnešių keliais“ 2018-05-04 Klasių vadovų metodinė grupė, direktorė, pavaduotoja ugdymui
19. Ugdymosi diena ,,Šeimų suburtuvės“ 2018-05-11 Pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių metodinė grupė, gimnazijos taryba
20. Ugdymosi diena ,,Sėkmės traukinys“ 22018-05-31

018 -06-08

Metodinė taryba, pavaduotoja ugdymui
21. Ketvirtokų išleistuvės „Lik sveika, pradine!“ 2018-05-30 Egidija Jurkšaitienė
22. Paskutinio skambučio šventė. 2018-05-25 Pavaduotoja ugdymui,

Edita Jurkšaitienė, Rima Navickienė

23. Priešmokyklinės grupės popietė „Sudie, žaislai“ 2018-05-31 Deimantė Kerpė
24. Ugdymosi diena ,,Mokykla be sienų“ 2018-06-05 Mokytojų dalykininkų metodinė grupė, pavaduotoja ugdymui
25. Ugdymosi diena ,, Tyrėjų diena“ 2018-06-07 Mokytojų dalykininkų metodinė grupė, pavaduotoja ugdymui