PATVIRTINTA:

Gimnazijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 31  d.

įsakymu Nr. V- 156

Eil.

Nr.

Pavadinimas Data
1. Ugdymosi diena ,, Aš būsimas mokytojas“ Spalis
2. Ugdymo karjerai dienos Spalis – birželis
3. Kūrybinės dirbtuvės Lapkritis
4. Kalėdinio laikotarpio papročiai ir tradicijos Mažojoje Lietuvoje. Gruodis
5. Užgavėnės Vasaris
6. Knygnešių keliais Kovas
7. Žemė – žmonių planeta Balandis
8. Kino diena ,,Johaneso Bobrovskio kūrybos pavasaris“ Balandis
9. Šeimų diena Gegužė
10. Klasės diena (edukacinės, kultūrinės, pažintinės ekskursijos) Spalis – Birželis
11. Sveikatingumo  diena (sportinės varžybos, turnyrai, rungtys, žaidimai gamtoje) Birželis
12. Baigiamoji mokinių konferencija ,,Sėkmės traukinys“ Birželis
13. Partnerystės ir bendravimo diena Birželis
14. Patirčių diena Birželis
15. Teatro diena Birželis