PATVIRTINTA:

Gimnazijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 29  d.

įsakymu Nr. V- 146

Eil.

Nr.

Pavadinimas Data
1. Rugsėjo pirmoji Rugsėjis
2. Mokytojo diena Spalis
3. Kūrybinės dirbtuvės Gruodis
4. Adventinė popietė Gruodis
5. Šimtadienis Vasaris
6. Vasario 16 -oji Vasaris
7. Kovo 11-oji Kovas
8. Bobrovskio studija Balandis
9. Mamos dienai skirtas koncertas Gegužė
10. Paskutinis skambutis Gegužė
11. Pasaulinė aplinkos diena Birželis
12. Mokinių konferencija ,, Sėkmės traukinys“ Birželis
13. Draugystės žygis (1-10 kl.) Birželis