Vidurinio ugdymo programos aprašas

Pagrindinio ugdymo programos aprašas

Pradinio ugdymo programos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Užsienio kalbų lygių keitimo tvarkos aprašas

Individualaus ugdymo plano keitimo tvarkos aprašas

Ugdymosi procesas Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje skirstomas pusmečiais:

  • Pusmetis
  • I pusmetis
  • II pusmetis
  • 2016–2017 m.m.
  • rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.
  • sausio 23 d.– birželio 2 d.
  • Pusmetis
  • I pusmetis
  • II pusmetis