VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Tikslas: Atkreipti dėmesį į aktualesnius mokyklos veiklos aspektus ir stiprinti įsivertinimą kaip kasdienę refleksiją, savistabą, dialogą.

Veiklos įsivertinimo grupės sudėtis:

Rima Auštrienė – pirmininkė

Marytė Gečienė – koordinatorė

Laura Grodeckienė – narė

Dovilė Jakubavičienė – narė

Egidija Jurkšaitienė – narė

Deimantė Kerpė – narė

Alma Povilaitienė – narė

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2017-2018 m.m.:

Eil. Nr. Veiklos turinys Data
1. Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės veiklos planavimas. 2017-09 mėn.
2. Pamokos kokybės tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. (2.2.2.) 2017-10 mėn.
3. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketų už 2016-2017 m. m. mokiniams ir tėvams pildymas. 2017-11 mėn.
4. Klasės valdymo tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. (2.2.2.) 2017-12 mėn.
5. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketų už 2016-2017 m. m.  rezultatų aptarimas ir pateikimas  mokyklos bendruomenei ir NMVA. 2017-12 mėn.
6. Emocinės aplinkos tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. (2.3.2.) 2018-01 mėn.
7. Mokinio pasiekimų ir asmeninės pažangos tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. (1.2.1.) 2018-05 mėn.
8. 2016-2017 m.m. ir 2017-2018 m.m. lyginamosios pažangumo analizės rengimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei. (1.2.2.) 2018-06 mėn.
9. Ugdymo proceso prioriteto įgyvendinimo įvertinimas baigiamojoje metodinėje konferencijoje. (3.2.1.) 2018-06 mėn.

Prisegtas dokumentas: Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2017-2018 m.m.

JAU ATLIKTI VEIKLOS KOKYBĖS TYRIMAI (Su tyrimų rezultatais galite susipažinti atvykę į gimnaziją):