Prisegtas dokumentas: Veiklos rezultatų ataskaita 2019